Σε μια τάξη ενός σχολείου θα ερχόταν ένας αντικαταστάτης μιας καθηγήτριας που λεγόταν Πρέος.
Ο διευθυντής στην καθηγήτρια: Προσέξτε να μην ξεχάσετε το "ρ" όταν θα τον παρουσιάζετε στους μαθητές. 
Μείνετε ήσυχος λέει η καθηγήτρια, θα προσέχω. 
Και καθώς τον παρουσίαζε: Παιδιά από εδώ ο κύριος Προύτσος.