Ilia Iliou 82

Studio Ilia Iliou 82

2109 029205

Ilia Iliou 82, 11744 Neos Kosmos

Monday
22.12.2014
10.00 - 17.00
 
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
 
Tuesday
23.12.2014
10.00 - 17.00
 
17.00 - 23.00
 
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
Wednesday
24.12.2014
10.00 - 20.00
 
13.00 - 20.00
 
 
 
 
 
 
 
Thursday
25.12.2014
17.00 - 23.00
23.00 - 06.00
23.00 - 06.00
 
 
 
 
 
 
 
Friday
26.12.2014
10.00 - 17.00
 
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
 
Saturday
27.12.2014
10.00 - 17.00
 
17.00 - 23.00
 
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
Sunday
28.12.2014
10.00 - 17.00
 
17.00 - 23.00
 
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00