Ilia Iliou 82

Studio Ilia Iliou 82

2109 029205

Ilia Iliou 82, 11744 Neos Kosmos

Monday
28.07.2014
10.00 - 17.00
17.00 - 23.00
23.00 - 06.00
 
 
 
 
 
 
 
Tuesday
29.07.2014
10.00 - 17.00
 
17.00 - 23.00
23.00 - 06.00
 
 
 
 
 
 
Wednesday
30.07.2014
10.00 - 17.00
 
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
 
 
Thursday
31.07.2014
10.00 - 17.00
 
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
 
 
Friday
01.08.2014
10.00 - 17.00
 
17.00 - 23.00
 
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
Saturday
02.08.2014
10.00 - 17.00
23.00 - 06.00
17.00 - 23.00
 
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
 
Sunday
03.08.2014
10.00 - 17.00
 
17.00 - 23.00
 
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00