Ilia Iliou 82

Studio Ilia Iliou 82

2109 029205

Ilia Iliou 82, 11744 Neos Kosmos

Monday
14.04.2014
10.00 - 17.00
 
17.00 - 23.00
23.00 - 06.00
23.00 - 06.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
 
Tuesday
15.04.2014
17.00 - 23.00
 
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
 
Wednesday
16.04.2014
10.00 - 17.00
 
10.00 - 17.00
17.00 - 23.00
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
Thursday
17.04.2014
10.00 - 17.00
 
17.00 - 23.00
 
23.00 - 05.00
 
23.00 - 06.00
17.00 - 23.00
 
 
 
 
Friday
18.04.2014
 
 
 
 
 
 
 
 
Saturday
19.04.2014
10.00 - 17.00
17.00 - 23.00
10.00 - 17.00
17.00 - 23.00
 
 
 
 
 
 
Sunday
20.04.2014
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00