Ilia Iliou 82

Studio Ilia Iliou 82

2109 029205

Ilia Iliou 82, 11744 Neos Kosmos

Monday
27.10.2014
10.00 - 17.00
 
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
 
 
Tuesday
28.10.2014
10.00 - 17.00
17.00 - 23.00
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
 
 
Wednesday
29.10.2014
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
 
 
Thursday
30.10.2014
10.00 - 17.00
 
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
 
Friday
31.10.2014
10.00 - 17.00
23.00 - 06.00
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
 
 
Saturday
01.11.2014
10.00 - 17.00
23.00 - 06.00
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00
 
 
 
 
 
 
Sunday
02.11.2014
10.00 - 17.00
17.00 - 23.00
17.00 - 23.00
 
23.00 - 06.00